Obecní úřad LENORA - Návrh rozpočtového opatření č.11/2011 a rozpočtové provizorium 2012

Znak - Obec Vacov
Cesta: Titulní stránka > Rozpočet obce
LENORA a okolí
LENORA a okolí - fotogalerie

Nepřehlédněte

Tento web je možné ovládat pomocí klávesových zkratek - další informace naleznete v Prohlášení o přístupnosti.

Elektronická podatelna

Rozšíření stránek 2009

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

Návrh rozpočtového opatření č.11/2011 a rozpočtové provizorium 2012

 

Obec Lenora – Rozpočtové provizorium

 

 

Rozpočtové provizorium na rok 2012 platné do řádného schválení rozpočtu dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb.:

 

Obec hradí nejnutnější výdaje zabezpečující provoz Obecního úřadu a obce, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků. Přednostně poskytuje příspěvek organizaci –Základní škola a Mateřská škola Lenora. Hradí závazky plynoucí z již dříve uzavřených smluv a jiných stávajících právních závazků. Může hradit mimořádné výdaje, které převyšují nejnutnější výdaje zabezpečující běžný provoz.

 Rozpočtové opatření č.11

 

 

 

 

Vyvěšeno: 30. 11. 2011

Poslední aktualizace dokumentu: 30.11.2011