Seznam a pořadí uchazečů o obecní byty v Lenoře k 27.3.2009

Pořadí

Jméno a bydliště

Datum podání žádosti

Současný bytový stav

Žádá o byt

Poznámka

1.

Martin Hlouška      Lenora čp. 100

15.11.2005

č.p. 100

směna bytu za 3+1,      v čp. 51

změna od 30.6. 08, původně v čp 31-33.

2.

Nela Talafousová    Lenora č.p. 51

21.8.2003

č.p. 51

2+1 II.kategorie

 

3.

Marie Mikešová      Lenora čp. 87

19.6.2007

č.p. 87

2+1 I. kategorie, nižší podlaží, první vchod od Volar  v čp.87

má byt 3+1, chce menší

4.

Karel Kubinec       Lenora 102

28.2.2008

č.p.102

2+1 I.kategorie, v čp.102

bydlí ve 3+1 v

čp. 102 v Lenoře,

1x odmítl

5.

Ingrid Hanzalová     Lenora č.p. 100

13.8.2004

č.p. 100

2+1 I.kategorie

2x odmítla,přeřazena na konec, opět 1x odmítla

6.

Hana Hanušová    Lenora čp. 46

27.2.2007

č.p. 46

2+1 I.kategorie

od 9.10.07 změna na 2+1 2x odmítla přeřazena na konec,opět 1x odmítla

7.

Šárka Slobodníková Lenora čp. 102

5.6.2007

č.p.102

2+1, 1+1 I.kategorie

2x odmítla,přeřazena na konec,opět 1x,

8.

Rudolf a Eva Kirliovi, Zámeček Lenora 1

12.1.2009

Lenora Zámeček

2+1 a 3+1, I.kategorie

Oba zaměstnaní v obci 1x odmítli

9.

Jan                 Pojsl              Lenora 120

6.5.2008

č.p.120

3+1I.kategorie

změna od 27.8.08 z 2+1,3+1, 2x odmítl

10.

Romana      Pospíšilová, Lenora 87

23.2.2008

č.p.87

3+1,I.kategorie

1x odmítla

11.

Ivana            Raczká         Lenora čp.33

15.5.2007

č.p.33

1+1 I.kategorie

od 15.5.07 změna na 2+1, od 18.8.08 změna na 1+1,2x odmítla

12.

Pavlína              Kozlerová   Zátoň čp.10

17.12.2008

Žátoň č.p. 10

1+1,2+1, I.i II.kategorie

                            2xodmítla

 

Pořadí

Jméno a bydliště

Datum podání žádosti

Současný bytový stav

Žádá o byt

Poznámka

1.

Jakub                    Zelenka           Buk 61

26.9.2007

Buk 61

3+1.I. kategorie

nemá v obci trvalý pobyt 1x odmítl

2.

Magdalena Hollingerová Lenora 10

9.1.2009

č.p.10

2+1,I.kategorie

má vlastní RD,

3.

Marie Karabcová   Stožec čp. 61

27.2.2007

Stožec č.p. 61

1+1 nebo 2+1,I. kategorie

nemá v obci trvalý pobyt, není v obci zaměstnána.2x odmítla,opět 1x

4.

Simona Prchalová Frymburk 139

6.9.2006

Frymburk č.p.139

1+1, I.kategorie

výměna pořadí dne 3.7.07 s B. Prchalovou, nemá v obci od 14.2.07 TP, 2x odmítla, opět 1x

5.

Hedvika Talafousová Lenora čp. 51

15.5.2007

č.p.51

2+1,1+1,              jakékoliv kategorie               

má vlastní byt, 2x odmítla